O mně
Mandaly
Poradenství
Poradenství on-line
Psané horoskopy
Knihy
Kurzy
Napsali jste mi
Spřízněné stránky
Kontakt

Kurzy   Olomoucká škola astrologie, kterou jsme v roce 2000 založili, má v Olomouci již svou tradici. Naše kurzy zahrnují oblast astrologie a oblast psychologie, přičemž je možno volit mezi kurzy, které probíhají jedenkrát týdně po 2 hodinách, nebo kurzy víkendovými, případně sobotními.

   V kurzech astrologie si klademe za cíl nejen uvést posluchače do astrologické problematiky, ale především je chceme naučit sestavovat a vykládat horoskopy. Astrologických příruček dnes existuje celá řada, ale jen málokdo je schopen bez odborného vedení porozumět principu výkladu. Posluchači se zde naučí pracovat se základními astrologickými technikami, jsou uvedeni do problematiky tranzitů, sekundárních direkcí, solárních horoskopů, mundánní astrologie i čínské astrologie.
   V dnešní době počítačů a dostupných astrologických programů již není třeba složitě horoskopy počítat, proto nepracujeme se žádnými astrologickými výpočty (není tedy třeba být matematicky nadaný), ale věnujeme se především umění výkladu horoskopu. Probíranou látku ilustrujeme celou řadou konkrétních příkladů, protože máme zkušenost, že touto formou si lidé jednotlivé informace lehce zapamatují a snadno se tak astrologii naučí.
   Naše kurzy vycházejí z tradičního pojetí astrologie, ale zároveň jsou zaměřeny i na psychologii člověka.

   V kurzech psychologie se snažíme srozumitelnou formou poskytnout přehled některých oblastí psychologie. Při výkladu se snažíme vyvarovat nesrozumitelných výrazů a zbytečného množství odborných výrazů, naopak i tyto kurzy jsou doprovázeny množstvím konkrétních příkladů z psychologické praxe. Kurzy jsou vedeny tak, aby posluchačům co nejvíce umožnily průnik do psychiky člověka a do problematiky rodinných a partnerských vztahů.
   Astrologie i psychologie jsou snadno naučitelné obory, jen opravdu záleží na tom, zda lektoři dokážou vykládat danou látku dostatečně srozumitelně a zda mají nejen odborné znalosti, ale i pedagogické vlohy. Věříme, že v našich kurzech nikdo nebude tyto základní předpoklady výuky postrádat.
   Po absolvování kurzů psychologie i kurzů astrologie (obou semestrů) dostávají účastníci osvědčení (u obou typů kurzů - astrologie i psychologie je pro získání osvědčení podmínkou minimálně 75 % účast).

   Kromě těchto dvou typů kurzů pořádáme i kurzy sebepoznání. V tomto typu kurzu se zabýváme rodinnými a partnerskými vztahy, přičemž vycházíme především z původní rodiny. Snažíme se, aby lidé pochopili, proč se jim některé problémy nebo situace v životě opakovaně vrací a co mají udělat pro zkvalitnění svého osobního života, stejně tak jako pro zlepšení rodinných a partnerských vztahů.

Prezentaci kurzů naleznete v tomto videu:Rozšíření prezentace kurzů naleznete v tomto videu:

Momentálně nejsou k dispozici žádné astrologické ani psychologické kurzy.

Ida Myslikovjanová

Ida Myslikovjanová

tel.: 608 426 823

Copyright © 2023 Michal Hanusek