O mně
Mandaly
Poradenství
Poradenství on-line
Psané horoskopy
Knihy
Kurzy
Napsali jste mi
Spřízněné stránky
Kontakt

Astrologie v praxiAstrologie v praxi

Ida Myslikovjanová
Ukázka z knihy:
Horoskop na datum svatby

   Horoskop události, jakou je svatba, nám může dodat velmi závažné informace. Momentem svatby začíná partnerský vztah existovat právně, třebaže již předtím v nějaké podobě existoval. Oba partneři se mohli znát různě dlouho a stýkat se s různou intenzitou nebo mohli již spolu nějakou dobu bydlet nebo dokonce mít i dítě, ale není to totéž co uzavření manželství. Uzavření legálního manželského svazku s sebou nese celou řadu práv a povinností obou manželů vůči sobě navzájem, před světem a v majetkových záležitostech. Proto je okamžik vzniku manželství významný také z hlediska astrologie.
Svatba    O svém prvním manželství Zuzana sděluje: „Vdala jsem se přesně na své osmnácté narozeniny. Vdala jsem se hlavně z toho důvodu, abych si mohla dělat, co chci, a abych se odpoutala od rodiny. První manželství se mi nevydařilo, rozešli jsme se zhruba po pěti letech. Mám z něj však dvě hezké děti.“
   Osmnácté narozeniny jsou tradičně vstupní branou do života, jsou považovány za oficiální hranici dospělosti. V tomto věku se v mnoha primitivních společnostech odehrávají jakési rituály, které zajišťují oddělení věku dospívajícího od věku dospělého. Naše moderní společnost však rituály opomíjí, spíše by se dalo říct, že žádné nemá. Svatba může proto takový rituál pro vstup do dospělosti nahrazovat.
   Abychom zhodnotili událost jako takovou, musíme posuzovat nejen postavení a aspekty planet v den události, ale zároveň takto vytvořený nový horoskop musíme dávat do souvztažnosti s horoskopy zúčastněných osob. Jedná-li se o svatbu, tedy s horoskopy obou manželských partnerů. Musíme zjistit, co tato událost pro každého z nich znamená.
   Nejprve se tedy podíváme na horoskop svatby jako takový. Při svatbě je dobré sledovat, v jakých aspektech se nachází vládci sedmého domu obou partnerů. Jak Zuzana, tak její bývalý manžel mají descendent ve znamení Blíženců, vládcem v obou horoskopech je tedy Merkur. V den svatby se Merkur nacházel na 26° Blíženců v konjunkci s Venuší, ale zároveň v exaktní opozici na dvě tvrdé planety - Saturn a Uran. Dalším nepříznivým faktem je, že se opozice, která není vylepšena žádným pozitivním aspektem, odehrává na ose pátého a jedenáctého domu.
   Jedná-li se o svatbu, je třeba sledovat i postavení generálního signifikátora vztahů - Venuše. Protože Venuše, jak již bylo řečeno, se nachází v exaktní konjunkci s Merkurem, platí pro ni všechny negativní aspekty jako pro planetu Merkur.
   Vezmeme- li vládce descendentu samotné svatby, je jím Uran, který přijímá rovněž samé nepříznivé aspekty, tedy opozici Merkura s Venuší a konjunkci se Saturnem.
   Vládcem ascendentu horoskopu svatby je Slunce, které přijímá jediný aspekt - kvadraturu od Marse z Ryb ze sedmého domu. Tato kvadratura ze znamení Ryb napovídá, že v manželství budou probíhat hádky a těžké spory, které by mohly být zaviněné i alkoholem.
   Tak špatné konstelace nemohla vylepšit ani Luna v pátém domě, která sice vytváří trigon na Jupiter, ale sama je ve svém zničení - v Kozorohu. Tolik zhruba k samotnému horoskopu svatby.


Horoskop svatby ve vztahu k horoskopu Zuzany

   Hlubší pochopení nám umožní srovnání horoskopu události v souvislosti s horoskopy obou manželů. Nejprve vyhodnotíme, v jakých aspektech se nacházejí planety v horoskopu svatby k planetám v jejich jednotlivých horoskopech.
Zuzana    Konjunkce Merkura (jako vladaře sedmého domu horoskopu Zuzany) s Venuší se dostala do poměrně přesné konjunkce s jejím radixovým Marsem v sedmém domě. Uran na posledním stupni Střelce se dostal do kvadratury se svou vlastní pozicí v horoskopu Zuzany. Kvadratura Urana na Uran způsobuje, že se v tomto období bouříme proti všemu a všem. Toužíme po svobodě a často chceme získat nezávislost za každou cenu. S tímto tranzitem Zuzana, stejně jako řada jiných mladých lidí v jejím věku, získala pocit, že ji její původní rodina omezuje, neumožňuje jí rozlet, jaký by si představovala, a naivně si myslela, že svatbou svou vysněnou svobodu získá. Opak byl samozřejmě pravdou.
   Konjunkce Saturna s Uranem vytváří naprosto exaktní opozici na její radixový Mars. S opozicí tranzitního Saturna na Mars máme tendenci bouřit se proti všemu, co cítíme jako omezování. Je to období, kdy je dobré hledat zlatou střední cestu, nenechat se strhnout výbuchy hněvu a nezadržovat hněv uvnitř sebe. Místo vzpoury a boje je lépe počkat a v mezičase najít způsob, jak ventilovat energii, která nás svírá.
   Při opozici tranzitujícího Urana na radixový Mars se rovněž bouříme proti omezením a snažíme se z nich osvobodit. Mars představuje prosazování vlastní individuality, zatímco Uran představuje tendenci se osvobodit a vymanit ze starých struktur. Tato kombinace je velmi dynamická. Během tohoto tranzitu máme tendenci jednat impulzivně, máme bojovnou náladu a stavíme se proti každému, kdo nás chce v něčem omezovat. V této době jsme nuceni udělat opravdu revoluční změny v životě. Rozhodně to však není nejvhodnější období na uzavření stabilního manželství.
   Když přihlédneme k tomu, že tyto vypjaté aspekty probíhají v Zuzanině prvním a sedmém domě, dá se předpokládat, že toto manželství nebude mít dlouhého trvání.
   Navíc Mars z Ryb v den svatby dělá přesnou kvadraturu na osu ascendent - descendent a na Slunce i Lunu v horoskopu Zuzany. Kvadratura tranzitujícího Marse na ascendent způsobuje zpravidla bouřlivé období v osobních a partnerských vztazích. Schází nám schopnost myslet a jednat objektivně. Na povrch vystupují názorové rozdíly mezi partnery, máme tendence něco si vynucovat, hádat se a je zde malá vůle k porozumění. Tranzit Marse na Lunu a Slunce rovněž signalizuje nepřizpůsobivost, ukvapenost. Ve vztazích dochází k hádkám, ztrácíme sebeovládání, často jednáme agresivně, v afektu řešíme věci, které bychom teď řešit neměli. Tyto aspekty vypovídají o ostrých a vyhrocených situacích, které se v manželství odehrávaly. Na dobu svého manželství Zuzana vzpomíná jako na zlý sen: „Nikdo, kdo to nezažil, si neumí představit, jaké to je žít s někým, kdo se rád napije a nezná míru (Mars v Rybách v sedmém domě). Od té doby nemohu alkohol ani cítit.“
Ida Myslikovjanová

Ida Myslikovjanová

tel.: 608 426 823

Copyright © 2023 Michal Hanusek