O mně
Mandaly
Poradenství
Poradenství on-line
Psané horoskopy
Knihy
Kurzy
Napsali jste mi
Spřízněné stránky
Kontakt

Oblasti poradenství • jak se zachovat, jestliže jste se ocitli na nějaké životní křižovatce
  Každá situace, i ta sebesložitější, má zpravidla několik řešení, jen je třeba zvolit to správné. A právě v takovém rozhodování může pomoci i astrologie, která naznačí další možné směřování. Nemohu za druhého člověka jeho situaci rozhodnout, ale mohu nastínit možná řešení a důsledky, které z těch či oněch řešení vyplynou.

 • jak zpracovat vlivy z původní rodiny, které nás i v dospělosti provázejí
  Na základě toho, jaké máme vztahy k původní rodině, se odvíjejí nejen naše partnerské vztahy, ale i veškeré sociální vazby, které v průběhu života navazujeme. To, jak se k nám chovali a chovají naši rodiče, a jak my se chováme k nim, určuje i naše základní úzkosti.

 • jak vyladit vztahy s rodiči, jak se vymezit vůči rodičům a jak stanovit hranice, aby vás rodiče neovládali
  Existuje celá řada nezdravých vazeb mezi rodiči a dospělými dětmi, které si neuvědomujeme, ale které nám přesto silně do života zasahují. Ty je třeba zpracovat, aby negativně neovlivňovaly nejen naše partnerské vztahy, ale i veškeré sociální vazby. Nemusíte se ale stěhovat až na druhý konec světa, abyste se vymanili z vlivu rodičů a abyste si uhájili právo na svůj vlastní život.

 • jak zpracovat to, že si nevěříte, že máte sklon se podceňovat, že trpíte perfekcionismem atd.
  Pomohu se zorientovat v tom, co je zdrojem těchto pocitů, a pomohu hledat řešení, aby vám tyto pocity negativně nezasahovaly do života.

 • chcete svůj život prožívat smysluplněji nebo chcete více porozumět sami sobě
  Každé životní období i věk s sebou přináší nové životní okolnosti. V případě, že máte pocit, že vám chybí jakýsi životní smysl, můžeme se společně dobrat k tomu, co by váš život obohatilo a naplnilo, aniž byste museli radikálně bourat dosavadní způsob svého života.

 • jak vyladit nedorozumění mezi partnery, jak předcházet konfliktním situacím
  Astrologie jako žádná jiná věda dokáže popsat povahu člověka, a když pochopíte, jaké energie ovládají nejen partnera, ale i vás samotné, zjistíte, že partner vám nedělá některé věci schválně, ale že jedná stejně tak jako vy podle své přirozenosti. Pochopením sil, které jsou ve hře, se samozřejmě může předejít mnoha náročným situacím, které jinak zákonitě vyvolávají konflikt.

 • jak vyřešit konflikty s partnerovými rodiči, aby vám nekazili manželství
  Co dělat, když partner není ochoten nebo nedokáže zaujmout pevný postoj vůči svým rodičům a stanovit přiměřené hranice jejich chování. Jak reagovat, když je váš partner pod vlivem svých rodičů a tyto vlivy negativně ovlivňují vaše manželství.

 • jak vyladit oblast sexu a jak překonat případné sexuální problémy
  Partnerský horoskop jasně vypovídá o fyzické přitažlivosti mez dvěma partnery, stejně tak jako naznačuje, zda vztah bude založený spíš na povinnostech než na sexuálním souladu. Poradím, jak se vyrovnat s rozdílnými sexuálními potřebami ve vztahu a co dělat, aby sex byl uspokojivý pro oba partnery.

 • jak zpracovat existenci mimomanželského partnera
  Co dělat s podezřením na nevěru partnera, co dělat s odhalenou nevěrou, co dělat se žárlivostí vlastní nebo se žárlivostí partnera.

 • jak se domluvit na případném rozvodu, další výchově dětí a dělení majetku
  V případě, že vaše manželství už nelze zachránit, je cílem rozvést se tak, aby tento životní krok byl co nejméně bolestný pro vás samotné, ale i pro partnera a hlavně pro vaše děti. Jak postupovat v případě, kdy dělení majetku se jeví jako složité nebo kdy partner či partnerka chce po rozvodu zabránit dalšímu kontaktu s vaším dítětem.

 • jak se vyhnout chybám v dalším vztahu po rozvodu
  Jak se vypořádat se vztahem předcházejícím, jak si vymezit hranice vůči bývalému partnerovi, aby nám vztah k němu negativně nezasahoval do současného vztahu. Jak skloubit vztah k novému partnerovi se vztahem k vlastním dětem i k dětem partnera.

 • výchova a vedení vašeho dítěte
  Určím povahu dítěte, kam dítě směrovat a jak s dítětem pracovat, aby výchovné problémy byly co nejmenší, a naopak aby dítě mohlo co nejlépe rozvíjet své dovednosti a znalosti. Ze svých zkušeností učitelky vím, jak je důležité dítě správně vést a přistupovat k němu individuálním způsobem, aby se mohlo co nejlépe projevit a uplatnit v životě. Nemá třeba smysl nutit dítě hrát na housle, když má evidentně talent pro sport, a naopak nemá smysl introvertní citlivé dítě zahrnout přemírou energických aktivit, jejichž naplňováním může nakonec trpět. Tím, že pochopíte včas povahu a zájmy svého potomka, máte šanci v něm rozvinout jeho přednosti a dispozice pro danou oblast a naopak pracovat na potlačení negativních vlastností, jako je např. nedostatek vytrvalosti, velká rozptýlenost apod.

 • určení nejvhodnějšího okamžiku pro svatbu, založení firmy, případně jinou důležitou životní událost
  Svatba je právní akt dvou lidí, kteří se rozhodli spojit své životy. A jako každá jiná událost, i svatba má samozřejmě svůj horoskop, který může být lepší či horší. Horoskop svatby naznačuje okolnosti, za jakých bude manželství probíhat, zda manželství bude stabilní nebo naopak časem dospěje k rozchodu apod. Datum svatby je třeba určovat ve třech rovinách - jako samotný horoskop daného dne včetně hodiny a jako porovnání k horoskopům obou partnerů.
  Stejně tak datum založení firmy ovlivní to, jak bude firma úspěšná nebo se jí případně dařit nebude. Proto je důležité vybrat vhodné datum, aby vaše firma prosperovala.
  Nedělám poradenství, týkající se zdravotních záležitostí, ani nevybírám termíny na zdravotní zákroky.

Ida Myslikovjanová

Ida Myslikovjanová

tel.: 608 426 823

Copyright © 2009 Michal Hanusek