O mně
Novinky
Poradenství
Poradenství přes Skype
Psané horoskopy
Knihy
Kurzy
Napsali jste mi
Spřízněné stránky
Kontakt

Druhy horoskopů • výklad základního horoskopu
  Základní horoskop (radix) obsahuje 21-25 stran A4, zpracovává všechny oblasti vašeho života (partnerské vztahy, pracovní oblast, majetkové záležitosti, děti, některé zdravotní problémy, co si neseme z původní rodiny, vztahy k rodičům, v které oblasti se vám bude dařit, kde je naopak vaše slabé místo a kde budete muset řešit zásadní problémy svého života atd.).

  Vypracovávám i psané horoskopy pro děti, kde určím povahu dítěte, kam dítě směrovat a jak s dítětem pracovat, aby výchovné problémy byly co nejmenší a naopak aby dítě mohlo co nejlépe rozvíjet své dovednosti a schopnosti. Tím, že pochopíte včas povahu a zájmy svého potomka, máte šanci v něm rozvinout jeho přednosti a dispozice pro danou oblast a naopak pracovat na potlačení negativních vlastností. V rámci tohoto horoskopu určím i možné profesní uplatnění a typ školy nebo škol, které by pro dítě byly nejvhodnější.


 • prognózy
  Prognózy vypracovávám převážně na základě tranzitů, direkcí a zatmění. I v prognózách pracuji nejen s vaším datem narození, ale i s daty vašich blízkých, protože se tak dá mnohem lépe a s větší přesností určit, jak se události budou ve vašem životě vyvíjet.
  Vypracuji prognózu podle vašeho požadavku na libovolný počet let. V prognóze nastíním pro každý rok základní trendy, v které oblasti se bude dařit, která naopak může být v daném období problémová, koho nebo čeho se případné problémy mohou týkat. V průběhu roku určím, kdy budou problémy kulminovat nebo kdy budete stát před důležitým rozhodováním, a naopak určím, kdy se bude dařit nejlépe a kdy by bylo dobré příznivého vlivu hvězd maximálně využít. Kromě základních trendů na celý rok proberu i všechny měsíce daného roku.


 • výklad synastrie (partnerského horoskopu)
  Partnerský horoskop napoví, jaké vazby k sobě lidé mají, jaký je způsob jejich komunikace, jaká je fyzická přitažlivost mezi nimi, zda je předpoklad, že jejich vztah bude trvalý nebo naopak zda jsou v něm destabilizující prvky. Partnerský horoskop je samozřejmě možné udělat nejen mezi ženou a mužem, ale i mezi rodičem a dítětem, zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi učitelem a žákem atd.
  Partnerský horoskop obsahuje podrobné zpracování osobních dispozic každého z partnerů pro vztah a vzájemné porovnání obou horoskopů. Jakým způsobem člověk bude projevovat své city, jak se záležitosti z původní rodiny budou projevovat na kvalitě partnerského vztahu, jaký typ partnera člověk přitahuje, jaké jsou společné ambice ve vztahu, jak se vztah promítne do kariéry a naopak jak se pracovní uplatnění jednotlivce promítne do partnerského vztahu, jaký bude vztah každého z partnerů k dětem, případné problémy ohledně dětí. Výklad synastrie obsahuje i perspektivu trvalosti vztahu.


Ida Myslikovjanová

Ida Myslikovjanová

tel.: 608 426 823

Copyright © 2009 Michal Hanusek